6 мая 2010 г.

Україна – це країна-паразит

Ми – країна, що у сьогоднішніх умовах з’їдає більше, ніж виробляє, ми - карнавальна країна, країна-паразит, що живе за рахунок інших. За січень-березень 2010 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України становив $69 млн.

Нагадаю, що сальдо поточного рахунку платіжного балансу в Україні залишається від’ємним з 2006 року.

ВВП України фактично скоротився у 2009 році на 15%. Ми стали країною рецесійної економіки.

Валовий (державний і корпоративний) зовнішній борг України на кінець 2009 року зріс і становив $104 млрд, а гривня, у період з жовтня 2008 року по березень 2010 року здевальвувала на 60%, що спричинено зростанням обсягу грошової маси.

Я вбачаю вихід із цієї ситуації у зміні соціально-економічної парадигми розвитку. Слід перейти від державно-монополістичної кланово-олігархічної моделі до конкурентноздатної економічної моделі в Україні. Цього можна досягнути за рахунок бюджетної реформи, котра повинна полягати, зокрема, у скороченні штату міліції від 600 тисяч до максимум 100 тисяч осіб, реформи місцевого самоврядування, податкової реформи, пенсійної та енергетичної реформи. Це мали б бути основні параметри нової моделі економічного розвитку України.

Комментариев нет: