4 июл. 2016 г.

Олег Соскін: Світ занурюється у міжцивілізаційні війни

Світове господарство змінюється у ХХІ столітті. Раніше було все зрозуміло, був поділ світового господарства на певні сегменти. ХХ століття пройшло під прапором поділу на ідеологічні моделі. Ідеологія лежала в основі економіки, відбувалося протистояння двох центрів — капіталістичний, як його називали “імперіалізм”, що базувався на капіталістичній формі господарства, ідеології лібералізму чи системах, пов'язаних з антикомунізмом, ринком, приватною власністю та комунізм, світова радянська соціалістична система господарства, в основі якої лежали директивні методи ведення господарства, позаекономічні методи, державна власність. На зламі 20-21 століть ця система загинула, вона розпалась, самознищилась, а на її руїнах почався якийсь інший процес. Всі думали, що світове господарство залишиться однорідним, але виявилось, що це не так. Ми перейшли до міжцивілізаційної моделі, стали відновлюватися цивілізації. Для кожної цивілізації, якщо брати її економічну парадигму, характерна різна економічна парадигма. Більше того. Ці цивілізації ґрунтуються на різних комбінаціях базових соціально-економічних укладів. Зараз ми бачимо перехід в рамках світового господарства не просто від економічного змагання до певного протистояння, до економічної світової війни, а вже навіть до фізичної війни.

Комментариев нет: